Hộp cơm Inox Layer

Vừa mở bán

145,000 175,000 


Đựng cơm trưa, đồ ăn lõi inox an toàn, chịu nhiệt tốt
Chống tràn tầng 1, tầng 2 không chống tràn

Untitled Design 1
Hộp cơm Inox Layer
Thiết kế

Đơn hàng khắc/in tên vui lòng thanh toán
trước tổng đơn hàng để đặt hàng thành công
*Phí khắc thêm 60.000đ/SP
*Phí in tên thêm 40.000đ/SP