Bình nước thủy tinh Tea 380ml

Vừa mở bán

145,000 

Thân thủy tinh
Nắp nhựa PP
Lõi lọc trà dạng dài

Đế Chống Trượt 1
Bình nước thủy tinh Tea 380ml

145,000 

Đơn hàng khắc/in tên vui lòng thanh toán
trước tổng đơn hàng để đặt hàng thành công
*Phí khắc thêm 60.000đ/SP
*Phí in tên thêm 40.000đ/SP